Skip to main content

Stiftelse af virksomhed

Få professionel hjælp og kom godt fra start med din virksomhed

Vi hjælper dig med at rådgive hvilken virksomhedsform der er den rigtige og mest fordelagtige. Vi søger for administration af korrekt stiftelse og registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Vi stræber efter at have de bedste priser. Vores målsætning er at være de billigste uden at gå på kompromis med kvaliteten.

 

Hvad er et ApS

ApS er en forkortelse for anpartsselskab, som er en af de mest populære og udbredte selskabsformer i Danmark.

En af de helt store fordele ved at stifte et ApS er, at man har begrænset hæftelse, hvilket betyder at de ikke hæfter med deres personlige formue for eventuel gæld, der er stiftet i selskabet.

For at oprette et anpartsselskab skal man indskyde en startkapital på mindst 40.000 kr. kontant.

Man har også mulighed for at indskyde andet end kontanter Det kan eksempelvis være maskiner, værktøj, udstyr eller inventar. Dette kaldes for et apportindskud eller værdihæftelse. Værdierne, der indskydes i selskabet, kan enten udgøre hele eller dele af startkapitalen. Vælger man at opgøre startkapitalen som apportindskud, kræver disse en vurderingsberetning, der udarbejdes af en revisor.

Væsentligste kendetegn ved ApS.

  • Én eller flere ejere, som er personer eller virksomheder.
  • Selvstændig juridisk enhed, hvor ejerne kun hæfter for deres indskudte kapital.
  • Der skal indskydes en startkapital på mindst 40.000 kr.
  • Der skal føres regnskab og indberettes årsrapport som er tilgængelig for offentligheden.
  • Man skal have en direktion, som kan suppleres af en bestyrelse eller et tilsynsråd.
  • Det koster 670 kr. at registrere et ApS hos erhvervsstyrelsen.