MOMS

Lad os holde styr på din virksomheds momsregnskab.

Overlad os din virksomheds bogføring, så sørger vi for korrekt afstemning og rettidigt indberetning af moms.

Hvis din virksomhed er momsregistreret, skal du føre et regnskab for det du køber og sælger. For hver momsperiode skal du opgøre momsen og indberette det til skattestyrelsen. Afregning og afstemning af moms sker månedligt, kvartalsvis eller halvårligt. Dette kommer an på hvad din virksomhed er omfattet af. Vi sørger for, at momsreglerne bliver overholdt samtidig med, at momsindberetningen og -betalingen sker til tiden.

Der findes også en række virksomheder der er momsfritaget. I dette tilfælde skal de betale lønsumsafgift. Lønsumsafgift er en afgift der pålægges virksomheder der sælger momsfrie varer eller ydelser. Hvis det er tilfældet er vi også klar til at hjælpe dig.

Vi hjælper med

✔ Beregning og afstemning af moms

✔ Momsindberetning og betaling

✔ Lønsumsafgift

Hvis du vil høre mere om dine muligheder, skal du blot kontakte os. Vi svarer inden for 24 timer.