Covid-19 hjælpepakker

  • Frister for ansøgning om hjælpepakker
Vilkår for kompensationenStatusAnsøgnings-frist
Lønkompensation for lønmodtagere Virksomheder, der står over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderne eller mere end 50 ansatte. Er forlænget indtil 29/8, dog kræves afvikling af medarbejderens tilbageværende ferie (maksimalt 15 feriedage). For virksomheder, som har forbud mod at holde åbent mv., forlænges ordningen, til forbuddet ophævesÅben for ansøgning 16/4 2021
Kompensation for selvstændige
Selvstændige erhvervsdrivende med maksimalt 25 fuldtidsansatte, minimum 30 procent nedgang i omsætningen (tidligere omsætning på minimum 10.000 kroner i gennemsnit per måned
Åben for ansøgning 15/4 2021
Kompensation for faste udgifter
Virksomheder, som har været tvangslukket kompenseres 100 procent for faste udgifter, mens øvrige kan blive kompenseret 25 procent, 50 procent eller 80 procent afhængigt af omsætningsnedgangen (hvis omsætningsnedgangen er minimum 35 procent)
Åben for ansøgning15/4 2021
Kompensation for aflysning af arrangementer
Kompensation for arrangører, som har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre arrangementer med over 350 deltagere
Åben for ansøgning30/4 2021
Kompensation til rejseudbydere (Rejsegarantifonden)
Rejseselskaber kan få dækket deres omkostninger i forbindelse med aflyste rejser
Åben for ansøgning 9/7 2020
Kunststøtteordning
Ordningen svarer til kompensation for selvstændige og kan udgøre op til 23.000 kroner per måned fra 9/3 til 8/7 2020
Åben for ansøgning 8/7 2020
Kompensation til selvejende kulturinstitutioner mv.
Selvejende institutioner, organisationer mv. på kulturområdet, som i dag modtager 50 procent eller mere i offentligt tilskud, vil kunne søge kompensation for faste omkostninger samt for lønudgifter til fast personale for perioden 9/3 til 8/7 2020
Åben for ansøgning 30/7 2020 (lønkompensation) og 31/8 2020 (faste omkostninger)
Kompensation til højskoler, aftenskoler, folkeuniversiteter og daghøjskolerKompensation for op til 90 procent af den tabte deltagerbetaling for perioden 9/3 til 8/7 2020 Åben for ansøgning 6/8 2020
Kompensation for medievirksomheders tab af annonceindtægter
Medievirksomheder, som oplever minimum 30 procent nedgang i annonceomsætningen, kan få kompensation
Åben for ansøgning29/6 2020
Kompensation for landsindsamlinger Kompensation for landsindsamlinger, som skulle have været afviklet i perioden 1-31/3 2020Åben for ansøgning 1/10 2020
Kompensation til lokale idræts- og spejderforeninger
Tilskud fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af for eksempel medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere
Åben for ansøgning Forskellige frister
Kompensation til arrangører på kulturområdet
Arrangører på kultur- og idrætsområdet, der modtager mere end 50 procent i offentligt driftstilskud, og som ikke kan modtage støtte fra andre hjælpepakker
Ikke åbnet endnu 
Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner
For særligt nødlidende kulturinstitutioner samt kulturinstitutioner, som falder uden for de øvrige hjælpepakker
Åben for ansøgning1/9 2020
  • Frister for moms (udskydelse af betalings- og indberetningsfristerne)
Halvårsmoms afregningsperiodeOprindelig betalingsfristNy udskudt betalingsfrist
1/1-30/6 20201/9 20201/3 2021
1/7-31/12 20201/3 20211/3 2021 (uændret)
Kvartalsmoms afregningsperiodeOprindelig betalingsfristNy udskudt betalingsfrist
1/1-31/3 20202/6 20201/9 2020
1/4-30/6 20201/9 20201/9 2020 (uændret)
1/7-30/9 20201/12 20201/3 2021
1/10-31/12 20201/3 20211/3 2021 (uændret)
MånedsmomsOprindelig betalingsfristNy udskudt betalingsfrist
Marts, april og maj 2020Hhv. 27/4, 25/5 og 25/5Hhv. 25/5, 25/6 og 27/7
Juni 202017/8 202017/8 2020 (uændret)
Juli 202025/8 20209/9 2020
August 202025/9 20202/10 2020
  • Frister for lønsumsafgift (udskydelse af betalings- og indberetningsfristerne) for metode 4-virksomheder (tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vognmænd mv.)
AfregningsperiodeOprindelig betalingsfristNy udskudt betalingsfrist
1/4-30/6 202015/7 20201/9 2020
1/7-30/9 202015/10 202016/11 2020
  • Frister for A-skat og AM-bidrag (udskydelse af betalingsfristerne)
Afregningsperiode (SMV’er)Oprindelig betalingsfristNy udskudt betalingsfrist
April 202011/5 202010/9 2020
Maj 202010/6 202012/10 2020
Juni 202010/7 202010/11 2020
Juli 202010/8 202010/8 2020 (uændret)
August 202010/9 202029/1 2021
September 202012/10 202031/3 2021
Oktober 202010/11 202031/5 2021
Afregningsperiode (store virksomheder)Oprindelig betalingsfristNy udskudt betalingsfrist
April 202030/4 202031/8 2020
Maj 202029/5 202030/9 2020
Juni 202030/6 202030/10 2020
Juli 202031/7 202031/7 2020 (uændret)
August 202031/8 202015/1 2021
September 202030/9 202016/3 2021
Oktober 202030/10 202017/5 2021

3. Opmærksomhedspunkter

Nedenstående er nyttig læsning for de kompensationsordninger, der er afhængige af nedgang i omsætningen (virksomhedens kompensation afhænger af nedgangen i omsætningen i kompensationsperioden i forhold til referenceperioden), som det er tilfældet ved kompensation for faste omkostninger og kompensationsordningen for selvstændige.

Virksomheden kan kun ansøge om kompensation for den fulde 3-måneders (9. marts – 8. juni 2020) eller for den fulde 4-måneders periode (9. marts – 8. juli 2020). Virksomheden kan vælge at søge for 3 måneder nu (9. marts til 8. juni) og senere forlænge ansøgningen med den 4. måned (9. juni til 8. juli 2020).

Virksomheden vælger således selv, hvorvidt kompensationsperioden skal slutte 8. juni eller 8. juli 2020. Søges der for en 4-måneders periode nu, så kan virksomheden ikke senere vælge at søge alene for den oprindelige kompensationsperiode på 3 måneder. Valg af kompensationsperiode kan være afgørende for kompensationsbeløbet i sidste ende, idet en øget omsætning i den 4. kompensationsmåned kan ændre den procentvise omsætningsnedgang fra for eksempel 83 procent nedgang i de første 3 måneder til et gennemsnit på 76 procent nedgang, når der samtidig søges om 4 måneder, hvilket rykker kompensationen fra 80 procent til 50 procent.

Eksempel for faste omkostninger

3 måneder4 måneder*
Omsætning (referenceperioden)1.000.0001.333.333
Realiseret omsætning i kompensationsperioden175.000325.000
Omsætningsnedgang83 %76 %
   
Faste omkostninger opgjort til300.000400.000
Kompensationsprocent80 %50 %
Kompensationsbeløb240.000200.000

Eksempel omsætningstab for selvstændige

3 måneder4 måneder*
Omsætning (referenceperioden)300.000400.000
Realiseret omsætning i kompensationsperioden175.000285.000
Omsætningstab125.000115.000
Omsætningsnedgang42 %29 %
   
Kompensationsprocent90 %0 %
Kompensationsbeløb69.0000